Huyền Thoại Làng Hài Phần 2

HACKS S2

0 lượt xem

Huyền Thoại Làng Hài Phần 2

Sau thảm họa ở mùa trước, Deborah quyết định đổi gió bằng cách lên đường lưu diễn cùng với Ava. Nhưng hậu quả từ email tai hại Ava gửi đi khiến mối quan hệ của họ trở nên phúc tạp.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image