Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bàn về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bàn về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

0 lượt xem

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bàn về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!