Hoắc Nguyên Giáp 2019

Hoắc Nguyên Giáp 2019

Huo Yuanjia

0 lượt xem

Hoắc Nguyên Giáp 2019

Hoắc Nguyên Giáp xông pha giang hồ bị quân Thanh rượt đuổi may được Nông Kính Tôn cứu. Để đền đáp Hoắc Nguyên Giáp chủ động làm vệ sĩ áp hàng, nhưng lần nữa không may bị Đại Mạc mỹ nữ Ana cướp mất. Hai người thoát ra mới phát hiện quân đội Tây và Nhật chuẩn bị mưu đồ cướp đi bảo vật ngàn năm. Hoắc Nguyên Giáp, Nông Kính Tôn và Ana cùng nhau ra tay.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!