Highlights Việt Phương Đông - Mobi (Lượt 7 - Giải Bóng Đá 7 Người VĐQG 2023 - HPL S10)

Highlights Việt Phương Đông - Mobi (Lượt 7 - Giải Bóng Đá 7 Người VĐQG 2023 - HPL S10)

0 lượt xem

Highlights Việt Phương Đông - Mobi (Lượt 7 - Giải Bóng Đá 7 Người VĐQG 2023 - HPL S10)

Hạ đối thủ kỵ rơ Việt Phương Đông, Mobi khẳng định vị thế thống trị tại HPL S10.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!