Highlights trận đấu All Stars Tiếp lửa yêu thương

0 lượt xem

Highlights trận đấu All Stars Tiếp lửa yêu thương

Xem lại những bàn thắng trong trận đấu giao hữu từ thiện All Stars - Tiếp lửa yêu thương hướng về miền Trung ngày 11/11 trên VieON.

Bình luận

Chân Chất Miền Tây

Jack tuyệt vời

10 tháng trước
Tuyền Mộng

Tuyền Mộng

đá vô chân Jack

11 tháng trước
Kirito Asuna

Kirito Asuna

xuất sắc

11 tháng trước
Sáu Nguyễn

Sáu Nguyễn

Chao

14 tháng trước
Thu Hoài

Thu Hoài

Hello

14 tháng trước
Q Q

Q Q

Vào xem lại lần nữa

14 tháng trước
shortened Image