Highlights Thang Long Warriors - Nha Trang Dolphins (Trận 41 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Thang Long Warriors - Nha Trang Dolphins (Trận 41 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Thang Long Warriors - Nha Trang Dolphins (Trận 41 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Thất bại thứ 3 liên tiếp của 'Út Phins' đã khiến họ đánh rơi vị trí thứ 3 vào tay Thang Long Warriors.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!