Highlights Thang Long Warriors - Ho Chi Minh City Wings (Trận 48 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Thang Long Warriors - Ho Chi Minh City Wings (Trận 48 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Thang Long Warriors - Ho Chi Minh City Wings (Trận 48 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Chiến thắng hiệp phụ quả cảm nuôi hy vọng Playoffs cho Ho Chi Minh City Wings.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!