Highlights Cantho Catfish - Nha Trang Dolphins (Trận 33 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Cantho Catfish - Nha Trang Dolphins (Trận 33 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Cantho Catfish - Nha Trang Dolphins (Trận 33 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Hoàng Phúc và Sơn Minh Tân ghi điểm "clutch", Dolphins ngược dòng không tưởng tại Cần Thơ.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!