Highlights Nha Trang Dolphins - Ho Chi Minh City Wings (Trận 3 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Nha Trang Dolphins - Ho Chi Minh City Wings (Trận 3 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Nha Trang Dolphins - Ho Chi Minh City Wings (Trận 3 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Ngoại binh Jeremy Smith ghi 30 điểm, Ho Chi Minh City Wings thắng vất vả Nha Trang Dolphins.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!