Highlights Ho Chi Minh City Wings - Nha Trang Dolphins (Trận 40 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Ho Chi Minh City Wings - Nha Trang Dolphins (Trận 40 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Ho Chi Minh City Wings - Nha Trang Dolphins (Trận 40 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Đội trưởng Vincent cùng dàn nội binh toả sáng, City Wings thắng cảm xúc Nha Trang Dolphins

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!