Highlights Ho Chi Minh City Wings - Hanoi Buffaloes (Trận 25 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Ho Chi Minh City Wings - Hanoi Buffaloes (Trận 25 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Ho Chi Minh City Wings - Hanoi Buffaloes (Trận 25 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Hạ gục City Wings, Hanoi Buffaloes hoàn tất chuyến Nam tiến với 2 trận toàn thắng.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!