Highlights Đạt Tín - Mymy (Lượt 9 - Giải Bóng Đá 7 Người VĐQG 2023 - SPL S5)

Highlights Đạt Tín - Mymy (Lượt 9 - Giải Bóng Đá 7 Người VĐQG 2023 - SPL S5)

0 lượt xem

Highlights Đạt Tín - Mymy (Lượt 9 - Giải Bóng Đá 7 Người VĐQG 2023 - SPL S5)

3 điểm nhẹ nhàng, ĐKVĐ Đạt Tín tiếp tục bám đuổi nhóm trên.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!