Highlights Đại Từ - Phoenix (Lượt 7 - Giải Bóng Đá 7 Người VĐQG 2023 - HPL S10)

Highlights Đại Từ - Phoenix (Lượt 7 - Giải Bóng Đá 7 Người VĐQG 2023 - HPL S10)

0 lượt xem

Highlights Đại Từ - Phoenix (Lượt 7 - Giải Bóng Đá 7 Người VĐQG 2023 - HPL S10)

Thắng sát nút Phoenix, Đại Từ cần bằng điểm số với Tùng Anh trên bảng xếp hạng.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!