Highlights Cantho Catfish - Saigon Heat (Trận 27 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Cantho Catfish - Saigon Heat (Trận 27 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Cantho Catfish - Saigon Heat (Trận 27 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Saigon Heat phá hỏng chuyến trở về nhà của Cantho Catfish, tìm lại cảm giác chiến thắng.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!