Highlight Bayern Munich - Leipzig (Siêu Cúp Đức 2023)

Highlight Bayern Munich - Leipzig (Siêu Cúp Đức 2023)

0 lượt xem

Highlight Bayern Munich - Leipzig (Siêu Cúp Đức 2023)

Trận tranh Siêu cúp Đức giữa đánh dấu ngày ra mắt đáng quên của tiền đạo Harry Kane.

Bình luận

Hamduykien

tội nghiệp anh tôi

9 tháng trước