Hiện Diện

Hiện Diện

Showing Up

0 lượt xem

Hiện Diện

Một nghệ sĩ điêu khắc trải qua nhiều vấn đề cá nhân lẫn sự nghiệp trong quá trình thực hiện buổi triển lãm mà cô hằng mong đợi.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!