Hàng Hóa: Khó Sống, Khó Bán

Hàng Hóa: Khó Sống, Khó Bán

The Goods: Live Hard, Sell Hard

0 lượt xem

Hàng Hóa: Khó Sống, Khó Bán

Nhân viên thanh lý xe cũ Don Ready được một hãng bán lẻ xe hơi đang lụn bại thuê để biến đợt bán hàng nhân ngày 4/7 thành một sự kiện lợi nhuận cao

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!