Góc nhìn hôm nay - Thu phí khí thải: Không chỉ để thêm 1.200 tỷ cho ngân sách

Góc nhìn hôm nay - Thu phí khí thải: Không chỉ để thêm 1.200 tỷ cho ngân sách

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay - Thu phí khí thải: Không chỉ để thêm 1.200 tỷ cho ngân sách

Thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải không chỉ là câu chuyện thu về 1.200 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách Nhà nước. Mặc dù đã có nhiều loại thuế phí liên quan đến bảo vệ môi trường, nhưng Bộ Tài chính tiếp tục muốn thu thêm phí khí thải với sản xuất gang thép, phân bón vô cơ... Bộ Tài chính dự kiến, khi thực hiện chính sách này sẽ làm tăng thêm khoảng 1.200 tỷ đồng/năm cho ngân sách nhà nước. Số tiền này góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại địa phương - nơi có nguồn thải gây ô nhiễm.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!