Góc nhìn hôm nay: Thẻ căn cước từ 1/7/2024

Góc nhìn hôm nay: Thẻ căn cước từ 1/7/2024

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay: Thẻ căn cước từ 1/7/2024

Như vậy là Căn cước công dân và Chứng minh nhân dân đang dùng hiện nay, nếu hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024, sẽ chỉ tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!