Góc nhìn hôm nay: Tạo sinh kế khi thu hồi đất

Góc nhìn hôm nay: Tạo sinh kế khi thu hồi đất

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay: Tạo sinh kế khi thu hồi đất

Khi sửa Luật đất đai, Nhà nước phải hỗ trợ người dân bị thu hồi đất có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống. Và đây là quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua sáng 18.1.2024, đã thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với người có đất bị thu hồi. Quan điểm này của Đại biểu Hoàng Văn Cường-đoàn Hà Nội và cũng là Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thể hiện, khi bấm nút thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), đã nhận được đồng tình cao.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!