Góc nhìn hôm nay: Tăng học phí đại học

Góc nhìn hôm nay: Tăng học phí đại học

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay: Tăng học phí đại học

Mức học phí với các cơ sở giáo dục đại học chưa đảm bảo chi thường xuyên được áp dụng từ 1,2 đến 2,18 triệu đồng/tháng/sinh viên. Còn với những trường đại học đã tự chủ (như tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất...), tùy mức độ, sẽ được thu tối đa bằng 2,5 lần, tức là từ 2,4-5,5 triệu đồng/tháng/ sinh viên. Mức thu cũ là 980 nghìn đến 1,43 triệu đồng.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!