Góc nhìn hôm nay: Phải tăng học phí?

Góc nhìn hôm nay: Phải tăng học phí?

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay: Phải tăng học phí?

Vì sao nhiều trường đại học phải tăng học phí ngay đầu năm học này, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn yêu cầu lùi thêm 1 năm, để thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ? Đây sẽ là vấn đề được đề cập trong Góc nhìn hôm nay!

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!