Góc nhìn hôm nay: Mù mờ kế hoạch sử dụng đất

Góc nhìn hôm nay: Mù mờ kế hoạch sử dụng đất

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay: Mù mờ kế hoạch sử dụng đất

Mù mờ, không minh bạch về kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thì dễ dẫn đến thông tin một chiều, thậm chí áp đặt khi thu hồi đất. Đương nhiên, người dân sẽ không đồng thuận, thậm chí khiếu nại tố cáo kéo dài.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!