Góc nhìn hôm nay: Đánh thức tiềm năng điện gió ngoài khơi

Góc nhìn hôm nay: Đánh thức tiềm năng điện gió ngoài khơi

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay: Đánh thức tiềm năng điện gió ngoài khơi

Trong Quy hoạch Điện VIII, điện gió ngoài khơi được xác định phát triển khoảng 6 GW đến năm 2030. Nếu so với tổng nguồn theo quy hoạch gần 160 GW năm 2030, thì mục tiêu điện gió ngoài khơi rất nhỏ bé. So với các con số đánh giá tiềm năng từ 450 – 900 GW càng không đáng kể. Dù vậy nếu không được quan tâm đúng mức thì nguy cơ đến 2030 không có bất cứ một GW điện gió ngoài khơi nào là hiện hữu. Trong khi điện gió ngoài khơi có vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam nhằm đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!