Góc nhìn hôm nay: Chuyển tự nguyện sang bảo hiểm bắt buộc

Góc nhìn hôm nay: Chuyển tự nguyện sang bảo hiểm bắt buộc

0 lượt xem

Góc nhìn hôm nay: Chuyển tự nguyện sang bảo hiểm bắt buộc

Chủ hộ kinh doanh (có đăng ký kinh doanh) hay những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố... sẽ là những đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc, không còn đóng tự nguyện như hiện nay nữa.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!