Giáng Sinh Của Câu Chuyện Giáng Sinh

Giáng Sinh Của Câu Chuyện Giáng Sinh

A Christmas Story Christmas

0 lượt xem

Giáng Sinh Của Câu Chuyện Giáng Sinh

Một nhà văn trở lại quê nhà để tiếp nối truyền thống Giáng sinh mà bố anh đã làm rất tốt cho đến khi qua đời. Mang trọng trách trên vai, anh phải tìm cách cân bằng giữa việc chuẩn bị cho ngày lễ và công việc viết lách.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!