Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần

Maze Runner: The Death Cure

0 lượt xem

Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần

Maze Runner: The Death Cure kể về thời điểm Thomas dẫn nhóm Gladers thoát khỏi nhiệm vụ cuối cùng và nguy hiểm nhất của mình. Để cứu bạn của họ, họ phải đột nhập vào thành phố huyền thoại cuối cùng, một mê cung điều khiển WICKED có thể trở thành mê cung chết người nhất của tất cả. Bất cứ ai làm cho nó sống ra sẽ nhận được câu trả lời cho những câu hỏi các Gladers đã được yêu cầu kể từ khi họ lần đầu tiên đến mê cung.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image