Gia tăng căng thẳng giữa Pakistan - Iran

Gia tăng căng thẳng giữa Pakistan - Iran

0 lượt xem

Gia tăng căng thẳng giữa Pakistan - Iran

Căng thẳng giữa Iran và Pakistan đang có chiều hướng gia tăng sau khi hai nước tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!