Duy trì room tín dụng có nảy sinh cơ chế xin – cho và tiêu cực hay không?

Duy trì room tín dụng có nảy sinh cơ chế xin – cho và tiêu cực hay không?

0 lượt xem

Duy trì room tín dụng có nảy sinh cơ chế xin – cho và tiêu cực hay không?

Sáng 11/6, Phát biểu tranh luận tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết việc duy trì room tín dụng thì có nguy cơ tạo cơ chế xin cho và nảy sinh các tiêu cực khác hay không?

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!