Dự Án Lazarus

Tập 2

THE LAZARUS PROJECT

0 lượt xem

Tập 2

Một nhà phát triển ứng dụng trẻ tuổi nhận thấy có những bất thường trong dòng thời gian mình đang sống, và khám phá ra một tổ chức có khả năng đảo ngược thời gian hòng ngăn chặn các thảm họa diệt vong nhân loại.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!