VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Charly Clive

Charly Clive

Charly Clive: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Dự Án Lazarus

Một nhà phát triển ứng dụng trẻ tuổi nhận thấy có những bất thường trong dòng thời gian mình đang sống, và khám phá ra một tổ chức có khả năng đảo ngược thời gian hòng ngăn chặn các thảm họa diệt vong nhân loại.