Drillbit Taylor

DRILLBIT TAYLOR

0 lượt xem

Drillbit Taylor

Owen Wilson vào vai Drillbit Taylor, tay đánh thuê, sát thủ và vệ sĩ mạt hạng nhận việc bảo vệ ba học sinh năm nhất khỏi đám bắt nạt ở trung học.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image