Đối ngoại và ngoại giao khẳng định rõ bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam

Đối ngoại và ngoại giao khẳng định rõ bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam

0 lượt xem

Đối ngoại và ngoại giao khẳng định rõ bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam

Từ ngày 18-23/12 sẽ diễn ra Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng”. Các Hội nghị Ngoại giao chính là những cột mốc quan trọng, đánh dấu quá trình xây dựng, trưởng thành và kế thừa, phát triển đường lối đối ngoại của đất nước qua các giai đoạn.'

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!