Dạy tích hợp: Giáo viên vừa dạy vừa “mò”

Dạy tích hợp: Giáo viên vừa dạy vừa “mò”

0 lượt xem

Dạy tích hợp: Giáo viên vừa dạy vừa “mò”

Theo chương trình GDPT 2018, học sinh THCS không còn học các môn Sinh học, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, mà học hai môn Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý. Hai môn này được gọi là môn tích hợp, liên môn. Năm nay là năm thứ 3 triển khai dạy học theo chương trình mới nhưng bên cạnh hiệu quả, sáng tạo thì vẫn còn khó khăn trong quá trình triển khai dạy học tích hợp.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!