Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về ngừng bắn toàn cầu

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về ngừng bắn toàn cầu

0 lượt xem

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về ngừng bắn toàn cầu

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!