Đại Học Sing Sing

THE UNIVERSITY OF SING SING

0 lượt xem

Đại Học Sing Sing

Bộ phim xoay quanh các tù nhân tìm thấy hi vọng và trí tuệ thông qua một trong những chương trình đại học trong tù hiếm hoi ở Mỹ: Hudson Link.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image