Đại biểu than giấy chuyển viện phiền toái, Bộ trưởng nói 'rất cần thiết'

Đại biểu than giấy chuyển viện phiền toái, Bộ trưởng nói 'rất cần thiết'

0 lượt xem

Đại biểu than giấy chuyển viện phiền toái, Bộ trưởng nói 'rất cần thiết'

Sáng 20/11, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội phản ánh liên quan ngành y tế, khi thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!