Cười xỉu với độ tào lao Dương Lâm và Tuấn Kiệt

0 lượt xem

Cười xỉu với độ tào lao Dương Lâm và Tuấn Kiệt

Cuộc đối đầu của 2 đội chơi nói nhiều nhất nhì showbiz và những màn khẩu chiến tưởng vô lý nhưng rất thuyết phục.
shortened Image