Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

0 lượt xem

Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật. Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt Thành điều kiện sống không tốt nên Đại Tế Tư Thẩm Dạ quyết định hợp tác với Tâm Ma làm hại chúng sinh, đổi lại đưa tộc Liệt Sơn xuống hạ giới.

Danh sách tập

Tập 1. Vụ nổ Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 1. Vụ nổ

47ph

Nhà của Vô Dị (Phó Tân Bác) nổ, anh gặp được Nhân Vũ (Dĩnh Nhi) ở quán rượu

Tập 2. Bình rượu độc Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 2. Bình rượu độc

47ph

Chiêu Ninh và Vô Dị (Phó Tân Bác) phát hiện và ngăn chặn việc hạ độc

Tập 3. Hạ độc Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 3. Hạ độc

47ph

Tam hoàng tử bị hạ độc và hóa quỷ

Tập 4. Dấu vết Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 4. Dấu vết

46ph

Nhân Vũ (Dĩnh Nhi) phát hiện dấu vết trên ngực của Vô Dị (Phó Tân Bác)

Tập 5. Đội hình Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 5. Đội hình

47ph

Nhị hoàng tử đến núi Thái Hoa để lập đội hình giết chóc

Tập 6. Bức thư Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 6. Bức thư

47ph

Người mẹ nhận được bức thư đe dọa tính mạng của con mình

Tập 7. Cứu giúp Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 7. Cứu giúp

46ph

Chiêu Ninh không có ý định cứu kiếm linh mà tìm cách cứu Nhân Vũ

Tập 8. Hỗn chiến Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 8. Hỗn chiến

47ph

Cuộc hỗn chiến xảy ra giữa ba bên

Tập 9. Đe dọa Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 9. Đe dọa

47ph

Chiêu Ninh lấy mạng mình ra đe dọa anh mình để Vô Dị và mọi người thoát

Tập 10. Xác sống Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 10. Xác sống

46ph

Ngôi làng bị xác sống vây quanh

Tập 11. Yến giáp Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 11. Yến giáp

47ph

Nhân Vũ dẫn Vô Dị vào căn phòng Yến giáp thủy hành

Tập 12. Che giấu Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 12. Che giấu

47ph

Vô Dị và Nhân Vũ đến thăm mẹ Ba Diệp nhưng không nói sự thật cho bà

Tập 13. Hủy diệt Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 13. Hủy diệt

47ph

Dân làng bị tàn sát, Vô Dị kịp thời được cứu

Tập 14. Địa cung Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 14. Địa cung

47ph

Vô Dị cùng mọi người xuống địa cung giữa sa mạc để tìm hiểu

Tập 15. Chiếc nhẫn Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 15. Chiếc nhẫn

47ph

Vô Dị có được chiếc nhẫn đánh thức vua

Tập 16. Sa mạc Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 16. Sa mạc

47ph

Cuộc chiến diễn ra giữa sa mạc

Tập 17. Bái tế Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 17. Bái tế

46ph

Vô dị ngỏ lời muốn bái tế Ngột Hỏa La và thiếu phi

Tập 18. Bị giam Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 18. Bị giam

47ph

Mọi người bị giam, Vô Dị phá vỡ phong ấn

Tập 19. Thú nhận Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 19. Thú nhận

47ph

Nhân Vũ thú nhận việc làm sai của mình

Tập 20. Nguy kịch Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 20. Nguy kịch

47ph

Nhân Vũ bị thương nặng

Tập 21. Tin dữ Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 21. Tin dữ

47ph

Vô Dị chăm sóc cho Nhân Vũ sau đó anh nhận được tin Nhân Vũ bị bắt giam

Tập 22. Tâm sự Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 22. Tâm sự

47ph

Ba của Vô Dị áy náy nói lời tâm sự thật lòng với anh

Tập 23. Ghen Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 23. Ghen

46ph

Nhân Vũ ghen với Chiêu Ninh và nghĩ Chiêu Ninh phù hợp với Vô Dị

Tập 24. Tình mẫu tử Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 24. Tình mẫu tử

47ph

Lý Diệm tới cứu mẹ của mình

Tập 25. Xác định mối quan hệ Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 25. Xác định mối quan hệ

49ph

Nhân Vũ vẫn nói mình và Vô Dị là bằng hữu

Tập 26. Pháo hoa Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 26. Pháo hoa

46ph

Nhân Vũ cùng Vô Dị ra thành để chơi sau khi thấy bắn pháo hoa

Tập 27.Từ chối Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 27.Từ chối

46ph

Vô Dị từ chối tâm tư của Chiêu Ninh

Tập 28. Rút lui Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 28. Rút lui

46ph

Chiêu Ninh rút lui trong buổi thành hôn

Tập 29. Núi lửa Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 29. Núi lửa

47ph

Mục đích của Vô Dị và trận chiến đấu ở núi lửa

Tập 30. Thú nhận Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 30. Thú nhận

47ph

Di Tắc thú nhận tình cảm và bảo vệ A Nguyễn

Tập 31. Bái kiến Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 31. Bái kiến

45ph

Di Tắc bái kiến Sư tôn của mình và nói rằng mình chưa muốn quay về

Tập 32. Lâm bệnh Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 32. Lâm bệnh

45ph

A Nguyễn ngất xỉu ở Thái Hoa địa giới

Tập 33. Giao kèo Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 33. Giao kèo

43ph

Di Tắc đến lấy mộc chi hỏa và nhận lấy một câu hỏi cần lời giải thích từ tiền bối

Tập 34. Hôn mê Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 34. Hôn mê

45ph

Di Tắc hoàn thành kỹ thuật thay xương nhưng lại hôn mê

Tập 35. Tình cảm Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 35. Tình cảm

45ph

Mối quan hệ của A Nguyễn cùng Di Tắc tiến triển

Tập 36. Sự cố Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 36. Sự cố

45ph

Vô Dị gặp sự cố khi lái thuyền xuống đáy sâu

Tập 37. Cung điện Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 37. Cung điện

46ph

Vô Dị cùng Nhân Vũ xuống cung điện, anh bị thôi miên

Tập 38. Lưu Nguyệt trở lại Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 38. Lưu Nguyệt trở lại

45ph

Lưu Nguyệt khiến Quảng Châu ngập xác sống

Tập 39. Lợi dụng Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 39. Lợi dụng

45ph

Chiêu Minh kiếm bị đoạt dưới tay Thẩm Dạ, Vô Dị chất vấn sư phụ

Tập 40. Thần Nông Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 40. Thần Nông

45ph

Vô Dị cùng mọi người gặp đá Thần Nông, A Nguyễn không muốn nhớ lại kí ức

Tập 41. Lăng mộ sụp đổ Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 41. Lăng mộ sụp đổ

45ph

Cuộc chiến xảy ra khiến lăng mộ của nữ thần sụp đổ

Tập 42. Bát thuốc độc Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 42. Bát thuốc độc

45ph

Nhị hoàng tử giết Lưu ngự y trước mặt hoàng thượng

Tập 43. Trói người Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 43. Trói người

45ph

Vô Dị tỉnh dậy thì biết mình bị Lang vương trói tay

Tập 44. Đau thương Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 44. Đau thương

45ph

Chiêu Ninh ra đi, Nhị hoàng tử trở nên điên loạn

Tập 45. Tạm biệt Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 45. Tạm biệt

45ph

Phụ mẫu Vô Dị tiếp tục tiễn mọi người lên đường

Tập 46. Hợp sức chiến đấu Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 46. Hợp sức chiến đấu

45ph

Tần Dạng bày binh bố trận mọi người cùng tiêu diệt Thẩm Dạ

Tập 47. Đối đầu Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 47. Đối đầu

45ph

Vô Dị cùng mọi người đi đến lãnh địa của Thẩm Dạ

Tập 48. Trở về Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 48 Tập | VieON

Tập 48. Trở về

46ph

Sư phụ Vô Dị đưa anh một quyển sách, mọi người trở về

Đề xuất cho bạn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn - 01 - Lam Hải Hạn - Vu Mông Lung – Hình Phi – Mễ Nhiệt – Mã Nguyệt

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn xoay quanh mối tình của Thanh Hoằng và Lâm Phóng cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cùng nhau trưởng thành.

Thượng Cổ Mật Ước - 02 - Hỗ Diệu Chi - Ngô Lỗi – Tống Tổ Nhi – Vương Tuấn Khải – Tuyên Ngôn – Quách Tuấn Thần

Thượng Cổ Mật Ước

Thượng Cổ Mật Ước lấy bối cảnh thời thượng cổ, cửu anh loạn thế, ngũ quan kim mộc thủy hỏa thổ cùng nhau đánh bại kẻ thù.

Oanh Oanh Túc Ngữ Diệc Nan Cầu - 03 - Tăng Khánh Kiệt - Quách Tuấn Thần – Lý Nặc

Oanh Oanh Túc Ngữ Diệc Nan Cầu

Oanh Oanh Túc Ngữ Diệc Nan Cầu xoay quanh câu chuyện tình yêu của thiếu trang chủ Mộ Tuyệt Trần (Quách Tuấn Thần đóng) của Thiên Uẩn sơn trang và trợ thủ đắc lực Thiên Ngữ (Lý Nặc).

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - 04 - Ngô Cẩm Nguyên – Lý Quốc Lập - An Dĩ Hiên – Hồ Ca – Bành Vu Yến – Lưu Phẩm Ngôn – Lưu Diệc Phi

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp kể về Lý Tiêu Dao, anh muốn đi đảo tiên để tìm thuốc chữa bệnh cho thím nhưng anh bị mấy kẻ lạ mặt cho uống viên thuốc lạ.

Vi Sư Sắc Sảo - 05 - Mã Hoa Can – Hoàng Vĩ Kiệt – Đàm Hữu Nghiệp - Diệp Tổ Tân – Lưu Thi Thi – Ngô Ánh Khiết – Hoắc Kiến Hoa – Ngô Kỳ Long

Vi Sư Sắc Sảo

Vi sư sắc sảo kể về Liễu Ngạo Thiên vốn là một hiệp khách mật thám giang hồ gia nhập học viện Hoằng Văn và trở thành vi sư.

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu - 06 - Lâm Phong – Trương Hiểu Long – Trương Mông – Lan Hi

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu

​Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu là phim kể về Lục Tiểu Phụng có nhiệm vụ đi diều tra về căn bệnh mà hoàng đế mắc phải, không có ai chữa được.

Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân - 07 - Trương Vân Long – Vu Mông Lung – Quan Hiểu Đồng – Trương Giai Ninh – Đại Tư – Cao Vỹ Quang

Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân

Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân là một bộ phim kể về truyền thuyết về thanh kiếm thần khí thượng cổ của Hiên Viên Đại Đế.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - 08 - Lý Quốc Lập - Hồ Ca – Lưu Thi Thi – Dương Mịch – Hoắc Kiến Hoa – Đường Yên

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 là phần tiếp theo của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên Kiếm Kỳ Kiệp phần đầu.

Võ Đang Nhất Kiếm - 09 - Lộ Kỳ - Sài Bích Vân – Vu Phi Phàm – Ông Hồng

Võ Đang Nhất Kiếm

Võ Đang Nhất Kiếm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lương Vũ Sinh, kể về chàng thiếu niên trẻ tuổi Lam Ngọc Kinh và sứ mệnh Võ Đang của mình.

Thiên Cơ Thập Nhị Cung - 10 - Trần Bằng - Tống Văn Tác – Hồ Ý Hoàn – Trần Mộng Hy – Khâu Hồng Khải

Thiên Cơ Thập Nhị Cung

Thiên Cơ Thập Nhị Cung xoay quanh chàng thiếu niên trẻ tuổi Thẩm Hào hành tẩu giang hồ để tìm ra thân phận thật sự của mình.

Huyền Môn Đại Sư - 11 - Vương Tú Trúc – Bùi Tử Thiêm – Đồng Mộng Thực – Từ Hảo – Viên Băng Nghiên – Lưu Đình Vũ – Phương Trung Tín – Hà Trung Hoa

Huyền Môn Đại Sư

Huyền môn đại sư kể về 3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong.

Mãng Hoang Kỷ - 12 - Vương Âu – Lưu Khải Uy – Trần Diệc Phi

Mãng Hoang Kỷ

Mãng Hoang Kỷ kể về câu chuyện kiếp luân hồi đầy sóng gió của nhân vật Kỷ Ninh.

Thần Điêu Đại Hiệp 2021 - 13 - Lâm Phong (Director) - Đồng Mộng Thực – Mao Hiểu Tuệ – Văn Kỳ – Mao Lâm Lâm

Thần Điêu Đại Hiệp 2021

Thần Điêu Đại Hiệp 2021 xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Mộ Bạch Thủ - 14 - Nhậm Gia Luân – Trương Tuệ Văn – Lý Nghệ Đồng – Quách Tuấn Thần

Mộ Bạch Thủ

Mộ Bạch Thủ nói về câu chuyện tình sóng gió của Gia tộc của Nạp Lan Việt và Dung Hoạ có thù hận cả nghìn năm trước.

Mộ Bạch Thủ - Thuyết Minh - 15 - Nhậm Gia Luân – Lý Nghệ Đồng – Trương Tuệ Văn – Quách Tuấn Thần

Mộ Bạch Thủ - Thuyết Minh

Mộ Bạch Thủ - thuyết minh nói về câu chuyện tình sóng gió của Gia tộc của Nạp Lan Việt và Dung Hoạ có thù hận cả nghìn năm trước.

shortened Image