Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

Sword Of Legends II

0 lượt xem

Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật. Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt Thành điều kiện sống không tốt nên Đại Tế Tư Thẩm Dạ quyết định hợp tác với Tâm Ma làm hại chúng sinh, đổi lại đưa tộc Liệt Sơn xuống hạ giới.

Danh sách tập

Đề xuất cho bạn

Bình luận

098***567

đam Mỹ à mọi người

10 tháng trước
Duy Vũ

Duy Vũ

chiêu minh kiếm tâm đẹp quá

14 tháng trước

U Y E N

nhìn ngon á

16 tháng trước

088***224

nhìn hấp dẫn nè

18 tháng trước
Trọng Tấn

Trọng Tấn

Không biết dóng phần một đoạn nào

22 tháng trước
Ky Uc

Ky Uc

Vẫn thích phần 1

23 tháng trước
Trần Dũng

Trần Dũng

Ad ơi, phát cổ kiếm kỳ đàm phần 1 đi

25 tháng trước
shortened Image