Chuyện Lạ Dân Gian

The Book Of Mythical Beasts

0 lượt xem

Chuyện Lạ Dân Gian

"Chuyện lạ dân gian" diễn ra ở một triều đại không có trong lịch sử. Bởi vì triều đại này rất ngắn ngủi, chỉ tồn tại trong khoảng mười năm. Tương truyền Trấn yêu thạch do Câu Trần đại đế để lại thế gian dùng để trấn yêu phong sát đã bị thiên hỏa tiêu hủy, trăm yêu xông ra. Từ nay về sau khắp nơi trong nước người người đều cùng nhau nghiên cứu cách hàng yêu. Phim không chỉ thể hiện sức hấp dẫn của nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, còn thông qua sự tranh đấu của hai tộc Nhân - Yêu, ám chỉ về mối quan hệ của con người và thiên nhiên.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image