00:00
00:00/00:00
0

Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai?

3.0
Bình luận

Nội dung

Trong một thế giới, khi dân số trở nên quá tải, chính phủ phải kiểm soát người dân thông qua thiết bị vệ tinh. Bảy chị em với biệt danh từ THỨ HAI đến CHỦ NHẬT đã phải sống những ngày tháng lẫn tránh sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ. Mọi chuyện bắt đầu khi một người chị THỨ HAI không trở về nhà như mọi khi và sáu người còn lại phải lên một kế hoạch giải cứu và chạy trốn.... Xem thêm