Chiến Luôn Nào: Cổ Vũ Hoặc Chết

Chiến Luôn Nào: Cổ Vũ Hoặc Chết

Bring It On: Cheer Or Die

0 lượt xem

Chiến Luôn Nào: Cổ Vũ Hoặc Chết

Một nhóm cổ vũ tập trung tại ngôi trường cũ bỏ hoang để tập luyện cho cuộc thi, nhưng họ trở thành mục tiêu cho một kẻ sát nhân biến thái ẩn mình trong bộ đồ linh vật của trường.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!