Chạy Đâu Cho Thoát 2014

You’re All Surrounded

0 lượt xem

Chạy Đâu Cho Thoát 2014

You’re All Surrounded là câu chuyện xung quanh những cảnh sát làm việc tại khu vực Gangnam, Seoul. Trong phim, Lee Seung Gi và Go Ara vào vai cặp cảnh sát tân binh "oan gia", cá tính trái ngược nhau như nước với lửa. Nhưng rồi sau khi đồng cam cộng khổ trong quá trình phá án, họ dần hiểu nhau và trở thành những cảnh sát thực thụ.

Danh sách tập

Bình luận

Fha Ni

ko có thuyết minh 😭

18 ngày trước
shortened Image