Câu chuyện hôm nay: OCOP - Thương hiệu của nông dân vùng cao

Câu chuyện hôm nay: OCOP - Thương hiệu của nông dân vùng cao

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: OCOP - Thương hiệu của nông dân vùng cao

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chủ trương đúng đắn, cần thiết để tổ chức lại sản xuất, nhằm nâng cao giá trị sản xuất và phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, lợi thế của từng vùng, địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!