Câu chuyện hôm nay: Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

Câu chuyện hôm nay: Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

Những năm qua, với sự hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, các doanh nghiệp sản xuất các sảm phẩm công nghiệp chủ lực tại Hà Nội ngày càng phát huy được vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế, qua đó thúc đẩy công nghiệp thủ đô tăng trưởng. Bởi thế, để sản phẩm chủ lực nâng cao tính cạnh tranh, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có thế mạnh, có năng lực hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào chỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!