Câu chuyện hôm nay: Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục

Câu chuyện hôm nay: Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục

Trước điều kiện ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, xã hội hóa giáo dục có vai trò quan trọng nhằm  đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng. Nghị quyết số 29 đã nêu rõ: “Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Đặc biệt, Nghị quyết nhấn mạnh: “Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao ở khu vực đô thị”.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!