Câu chuyện hôm nay: Giữ không gian cổ trong lòng Hà Nội trước cơn bão đô thị hoá

Câu chuyện hôm nay: Giữ không gian cổ trong lòng Hà Nội trước cơn bão đô thị hoá

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: Giữ không gian cổ trong lòng Hà Nội trước cơn bão đô thị hoá

1000 năm Thăng Long đã tạo dựng trong lòng Hà Nội rất nhiều giá trị quí báu không chỉ về lịch sử, văn hóa, mà còn cả không gian, kiến trúc. Đặc trưng nhất về mặt không gian, kiến trúc mà thời gian để lại trong lòng Hà Nội là những khu phố cổ hay những ngôi làng cổ ven Hà Nội. Thế nhưng trước cơn bão đô thị hóa, những không gian hay kiến trúc ấy cũng khó thoát khỏi vòng ảnh hưởng.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!