Câu chuyện hôm nay: Để thiết chế văn hóa thể thao thực sự trở thành điểm sáng trong lòng đô thị Hà Nội

Câu chuyện hôm nay: Để thiết chế văn hóa thể thao thực sự trở thành điểm sáng trong lòng đô thị Hà Nội

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: Để thiết chế văn hóa thể thao thực sự trở thành điểm sáng trong lòng đô thị Hà Nội

Thư viện vẫn là nơi để người dân tìm tới đọc sách. Nhà văn hóa vẫn là nơi để người dân sử dụng cho các cuộc hội họp. Nhà hát vẫn là điểm để người dân thưởng thức các giá trị nghệ thuật. Hay các trung tâm văn hóa - thể thao vẫn là nơi để người dân tìm tới để rèn luyện sức khỏe.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!