Câu chuyện hôm nay: Đầu tư cho đào tạo nghề giúp Đồng bào Khmer phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Câu chuyện hôm nay: Đầu tư cho đào tạo nghề giúp Đồng bào Khmer phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: Đầu tư cho đào tạo nghề giúp Đồng bào Khmer phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng chiếm 30% dân số toàn tỉnh. Với đặc thù ít đất sản xuất, chính vì vậy thời gian qua công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc được tỉnh phát huy và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!