Câu chuyện hôm nay: Chương trình OCOP TP. Hà Nội - Khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương

Câu chuyện hôm nay: Chương trình OCOP TP. Hà Nội - Khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương

0 lượt xem

Câu chuyện hôm nay: Chương trình OCOP TP. Hà Nội - Khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương

Với tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, liên kết và ký kết các biên bản ghi nhớ với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!